Evropska agencija za kulturu, obrazovanje i audiovizuelnu djelatnost (EACEA) objavila je konkurs za projekte književnog prevodilaštva u okviru programa Kreativna Evropa, potprogram Kultura.

Ministarstvo kulture i Desk za Kreativnu Evropu organizuju Info dan posvećen EU programu Kreativna Evropa, koji će biti održan u Gradskoj kući u Nikšiću, u četvrtak 6. jula sa početkom u 11 časova.

U okviru potprograma Kultura, objavljen je poziv za podnošenje aplikacija u odnosu na konkurs Evropske platforme. Prihvatljivi aplikanti su platforme koje čine koordinaciono tijelo i još najmanje 10 partnerskih organizacija, koje su aktivne u kreativnom i kulturnom sektoru.

Ministarstvo kulture organizovalo je 25. septembra 2015. godine Info dan i radionicu „Kreativna Evropa – Evropski projekti saradnje“ u Domu kulture u Baru, u saradnji sa Centrom za kulturu i Opštinom Bar. 

U Ministarstvu kulture na Cetinju je 18. septembra 2016. godine održan Info dan povodom konkursa „Evropski projekti saradnje“ u okviru programa Kreativna Evropa - potprogram Kultura.

Predstavnica Ministarstva kulture Ana Savjak govorila je o poboljšanju kvaliteta aplikacija, kao i jačanju programsko-organizacionih kapaciteta institucija i organizacija kulture u Crnoj Gori.