Panel diskusija „Projekti Kreativne Evrope u kontekstu ekologije i umjetnosti”, koju su zajednički realizovale Desk za Kreativnu Evropu i NVO “Krug” iz Londona, održana je 22. januara 2016. godine u Ministarstvu kulture na Cetinju.

Šef Deska za Kreativnu Evropu Velike Britanije Kristof Jankovski govorio je o britanskim iskustvima implementacije projekata zelene kulture uz podršku programa EU, sa posebnom pažnjom na mogućnosti umrežavanja i uspostavljanja dugotrajnih i održivih partnerstava u evropskom kulturnom kontekstu. Kao primjere najboljih britanskih praksi, detaljno je predstavio projekte Imagine2020, GALA i Weather Stations, kao i na koji način ovi projekti mogu biti koristan model pripreme i za crnogorske kulturne djelatnike.

Projektna koordinatorka NVO “Krug” iz Londona Amanda Roso predstavila je projekat Festivala zelene kulture, koji ova organizacija realizuje na Adi Bojani na godišnjem nivou, u cilju pospješivanja sinergije između kulture i ekologije i promocije zelene agende u Crnoj Gori.

Lokalnu perspektivu saradnje između crnogorskih opština i organizacija civilnog društva na pitanjima ekologije i održivosti predstavila je Zenepa Lika, potpredsjednica Opštine Ulcinj, koja podržava Festival zelene kulture od njegovog osnivanja. Milica Perišić, generalna sekretarka Fondacije Petrović Njegoš, govorila je o međunarodnim iskustvima u intersektorskom umrežavanju radi podsticanja svijesti o važnosti tretiranja pitanja zaštite životne sredine, i najavila naredne korake koje Fondacija planira da preduzme u ovoj oblasti.

Boris Abramović je, kao koordinator panevropskog programa za međukulturni dijalog Ana Lind, govorio je o Euro-Mediteranskom prostoru u kontekstu promocije zelene kulture, te mogućnostima finansiranja projekata održivog razvoja kroz fondove ove organizacije.

Moderator Panela bila je Ana Savjak, koordinatorka crnogorskog Deska za Kreativnu Evropu.