U Ministarstvu kulture na Cetinju je 18. septembra 2016. godine održan Info dan povodom konkursa „Evropski projekti saradnje“ u okviru programa Kreativna Evropa - potprogram Kultura.

Predstavnica Ministarstva kulture Ana Savjak govorila je o poboljšanju kvaliteta aplikacija, kao i jačanju programsko-organizacionih kapaciteta institucija i organizacija kulture u Crnoj Gori.

U prvom dijelu bilo je riječi o opštim uslovima i prioritetima ovog konkursa i, uopšte, programa Kreativna Evropa, sa posebnim osvrtom na potrebu za razvojem publike, prilagođavanje kulturnih i kreativnih sektora novim digitalnim tehnologijama i inovativnim modelima poslovanje. Takođe, budući da je jedan od programskih prioriteta i razvoj prekogranične saradnje kulturnih aktera u Evropi, prezentovani su modeli i mehanizmi umrežavanja koje nudi ovaj program Unije.

Prezentaciji su prisustvovali brojni predstavnici različitih institucija iz oblasti kulture, koji su ujedno potencijalni aplikanti predstojećih konkursa.

Nakon toga bilo je riječi o projektima podržanim iz ovog fonda u 2014. i 2015. koji su uspješno odgovorili na utvrđene programske prioritete, a uslijedio je i praktičan rad na projektnoj dokumentaciji, uz analizu aplikacionog formulara i unaprijeđivanje projektnih prijedloga učesnika koji su u fazi pripreme projekata.