Ministarstvo kulture organizovalo je 25. septembra 2015. godine Info dan i radionicu „Kreativna Evropa – Evropski projekti saradnje“ u Domu kulture u Baru, u saradnji sa Centrom za kulturu i Opštinom Bar. 

Predstavnici crnogorskog Deska za Kreativnu Evropu Ana Savjak i Boris Abramović govorili su o ciljevima i prioritetima konkursa Evropski projekti saradnje, otvorenom do 7. oktobra tekuće godine.

Prisutnim predstavnicima crnogorskih institucija kulture i civilnog sektora predstavljeni su programski prioriteti, primjeri podržanih projekata u prethodna dva poziva, prijavni formular i prateća dokumentacija ovog konkursa.

Na kraju Info dana održane su individualne konsultacije sa predstavnicima crnogorskih organizacija koje namjeravaju da predlože svoje projekte kroz ovogodišnje konkurse.