U Ministarstvu kulture na Cetinju je 18. septembra 2016. godine održan Info dan povodom konkursa „Evropski projekti saradnje“ u okviru programa Kreativna Evropa - potprogram Kultura.

Predstavnica Ministarstva kulture Ana Savjak govorila je o poboljšanju kvaliteta aplikacija, kao i jačanju programsko-organizacionih kapaciteta institucija i organizacija kulture u Crnoj Gori.

Panel diskusija „Projekti Kreativne Evrope u kontekstu ekologije i umjetnosti”, koju su zajednički realizovale Desk za Kreativnu Evropu i NVO “Krug” iz Londona, održana je 22. januara 2016. godine u Ministarstvu kulture na Cetinju.

Šef Deska za Kreativnu Evropu Velike Britanije Kristof Jankovski govorio je o britanskim iskustvima implementacije projekata zelene kulture uz podršku programa EU, sa posebnom pažnjom na mogućnosti umrežavanja i uspostavljanja dugotrajnih i održivih partnerstava u evropskom kulturnom kontekstu. Kao primjere najboljih britanskih praksi, detaljno je predstavio projekte Imagine2020, GALA i Weather Stations, kao i na koji način ovi projekti mogu biti koristan model pripreme i za crnogorske kulturne djelatnike.