Info dan EU programa Kreativna Evropa održan je u Gradskoj kući u Nikšiću. 

O aktuelnostima programa su govorili predstavnici Ministarstva kulture: Ilija Subotić, koordinator potprograma MEDIA, Milena Ražnatović, koordinatorka potprograma Kultura i Jelena Žarić, savjetnica za međunarodnu saradnju i evropske integracije u oblasti kulturne baštine.

MEDIA info dan, u organizaciji Ministarstva kulture i Deska za Kreativnu Evropu, održan je juče u EU info centru u Podgorici, u okviru manifestacije „Dani evropskog filma“.

MEDIA Info dan, u organizaciji Ministarstva kulture i Deska za Kreativnu Evropu, biće održan u utorak, 4. jula 2017. godine u EU Info centru u Podgorici  s početkom u 14:30h, u okviru manifestacije „Dani evropskog filma“.

Rezultati konkursa EACEA 12/2016 Refugee Integration Projects 2016, EACEA 18/2015 - Support for Development of Single Projects 2016, deadline 2, EACEA 13/2015 "Distribution – Selective Scheme - Support for the transnational distribution of European films – 2nd deadline of 13/06/2016", EACEA/09/2016 - Support for distribution of non-national European Films - the "Automatic Scheme”

U organizaciji Ministarstva kulture i Deska za Kreativnu Evropu Crne Gore, u Podgorici je 10. decembra 2015. godine održan Info dan o potprogramu MEDIA, koji je namijenjen pružanju finansijske podrške razvoju, distribuciji i promociji evropskih filmova, kao i audiovizuelnoj industriji.

Učesnike Info dana na početku je pozdravio Ilija Subotić, savjetnik za audiovizuelne djelatnosti u Ministarstvu kulture, ističući da je u kontekstu početka primjene novog Zakona o kinematografiji, te daljeg razvoja domaćeg filmskog sektora, učešće u potprogramu MEDIA od posebne važnosti.