MEDIA Program Kreativne Evrope podržava audio-vizuelne projekte u razvoju, te i ovog puta predstavlja aktuelne konkurse putem kojih je moguće obezbijediti sredstva za prvu fazu rada. 

U nastavku je prezentacija i vodič za potencijalne aplikante koji daje uvid u sredstva koja MEDIA obezbjeđuje, kao i pojašnjenja koja se odnose na ključne korake prilikom apliciranja.

 

Kratki vodic i naznake za Creative Euro pe MEDIA support to development 2019 (Preuzmi PDF)