KREATIVNA EVROPA - POTPROGRAM MEDIA upućuje poziv za dostavu projektnih predloga za podršku filmskim festivalima.

MEDIA dan u organizaciji Deska za Kreativnu Evropu Ministarstva kulture i Filmskog centra Crne Gore, održan je 11. decembra 2017. godine u EU Info centru u Podgorici.

Desk za Kreativnu Evropu Ministarstva kulture, u saradnji s Filmskim centrom Crne Gore, organizuje MEDIA dan, koji će biti održan u ponedjeljak, 11. decembra 2017. godine u 12:00h, u EU info centru u Podgorici.

Info dan EU programa Kreativna Evropa održan je u Gradskoj kući u Nikšiću. 

O aktuelnostima programa su govorili predstavnici Ministarstva kulture: Ilija Subotić, koordinator potprograma MEDIA, Milena Ražnatović, koordinatorka potprograma Kultura i Jelena Žarić, savjetnica za međunarodnu saradnju i evropske integracije u oblasti kulturne baštine.

MEDIA info dan, u organizaciji Ministarstva kulture i Deska za Kreativnu Evropu, održan je juče u EU info centru u Podgorici, u okviru manifestacije „Dani evropskog filma“.