Info dan o programu Evropske unije za podršku kulturi, umjetnosti i audiovizuelnom sektoru, održan je 17. novembra 2015. godine u Nikšiću, u organizaciji Ministarstva kulture i Deska za Kreativnu Evropu, u okviru Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću. Predstavnicima lokalne samouprave, institucija i organizacija kulture, predstavljeni su aktuelni konkursi potprograma Kultura i MEDIA.

Predstavnici Ministarstva kulture Ana Savjak, Ilija Subotić i Gojko Daković govorili su o poboljšanju kvaliteta aplikacija, kao i jačanju programsko-organizacionih kapaciteta institucija i organizacija kulture u Crnoj Gori.

Budući da je jedan od programskih prioriteta i razvoj prekogranične saradnje kulturnih aktera u Evropi, predstavljeni su modeli i mehanizmi umrežavanja koje nudi ovaj program Unije. Posebno interesovanje učesnici su pokazali za konkurs za podršku prevođenja evropske književnosti, koji će biti objavljen početkom naredne godine.