Ministarstvo kulture i Desk za Kreativnu Evropu ogranizovali su 4. novembra 2015. u Beranama Info dan „Program EU - Kreativna Evropa”.

Ilija Subotić, savjetnik za audiovizuelne djelatnosti u Ministarstvu, predstavio je potprogram MEDIA, u kojem Crna Gora, na osnovu Sporazuma s Evropskom unijom, učestvuje od ove godine, u cilju daljeg razvoja domaćeg kinematografskog sektora. 

O potprogramu Kultura Kreativne Evrope govorili su predstavnici Deska Ana Savjak i Boris Abramović. Savjak je prisutne upoznala s konkursom “Evropski projekti saradnje”, odnosno načinom učešća, programskim prioritetima, vrstama podrške, projektnom dokumentacijom i primjerima dobre prakse, dok je Abramović promovisao konkurs za podršku evropskih platformi, koji će biti objavljen sredinom naredne godine. 

Na Info danu u Beranama učestvovalo je 24 predstavnika lokalne samouprave, institucija kulture i civilnog sektora iz opština Berane i Bijelo Polje.