Desk za Kreativnu Evropu Crne Gore organizovao je 20. i 21. jula u opštinama Pljevlja i Rožaje info dan programa Kreativna Evropa, čiji je koordinator u Crnoj Gori Ministarstvo kulture.

Predstavljeni su aktuelni pozivi za dostavljanje projekata u potprogramima Kultura i MEDIA, te konkurs za podršku evropskih platformi koji će biti otvoren naredne godine.

Pored pregleda konkursnih uslova i smjernica, prisutni su upoznati sa osnovnom i pratećom prijavnom dokumentacijom, kao i primjerima dobre prakse koji se već realizuju uz podršku ovih fondova. 

Na info danu u Pljevljima učestvovalo je 25 predstavnika lokalne samouprave, institucija kulture i civilnog sektora, a u Rožajama 19 učesnika, prevashodno iz organa lokalne uprave.

Nakon sličnih prezentacija u Podgorici, Nikšiću i Kotoru, info dani na sjeveru dio su plana promocije i prezentacije programa Kreativna Evropa u 2015. godini na teritoriji Crne Gore i dobra prilika za saradnju i razmjenu iskustava sa lokalnim zajednicama.