Desk za Kreativnu Evropu Ministarstva kulture, u saradnji sa Opštinom Kotor, održao je 8. aprila 2015. godine Info dan posvećen programu Evropske unije Kreativna Evropa 2014-2020, u Palati Bizanti u Kotoru.

Nakon uvodnih obraćanja predstavnice Opštine Kotor i koordinatorke Deska za Kreativnu Evropu, predstavljeni su potprogrami MEDIA i Kultura. Najveće interesovanje učesnici su pokazali za konkurse potpograma Kultura - Evropski projekti saradnje i Evropske platforme. 

Drugi dio Info dana bio je posvećen prezentaciji politike Evropske unije u oblasti kulturne baštine i novih segmenata Radnog plana za kulturu 2015-2018. U okviru prezentacije, predstavljeni su i primjeri dobre prakse NVO Expeditio, čija je predstavnica Maja Krivokapić učesnicima prezentovala dva projekta ove organizacije koji su podržani na programima EU Kultura 2007-2013 – ECLECTIS i projekat EUROPEAN ARTIZEN INITIATIVE, koji je podržan u okviru programa Kreativna Evropa kao jedini projekat sa crnogorskim učešćem na konkursu za projekte saradnje u 2014. godini.

Info danu je prisustvovalo 23 učesnika, među kojima su bili predstavnici opština Kotor, Budva i Bar, lokalnih institucija kulture i organizacija civilnog sektora.