Ministarstvo kulture u saradnji s Ministarstvom evropskih poslova organizuje prezentaciju programa Kreativna Evropa u petak, 13. januara 2017. godine sa početkom u 14 časova. 

Događaj je važan zbog veće uključenosti crnogorskog kulturnog sektora u evropski prostor kulture, linije podrške kreativnosti kroz evropske fondove, kao i jačanja međunarodne saradnje.

Takođe, tokom prezentacije biti predstavljeni i primjeri uspješnih projekata koji su do sada dobili podršku Evropske unije posredstvom ovog Programa.

O značaju učešća i uključivanju crnogorskog sektora kulture govoriće prof. mr Janko Ljumović, ministar kulture i mr Aleksandar Andrija Pejović, ministar evropskih poslova. Uspješne projekte predstaviće Jelena Mišeljić kao projektni menadžer Kotorskog festivala pozorišta za djecu u okviru festivala KotorArt i Vuk Perović, umjetnički direktor NVO Crnogorski filmski festival.

Kreativna Evropa je najznačajni fond Evropske unije za podršku kulturi, umjetnosti i audiovizuelnoj djelatnosti, u kojem Crna Gora učestvuje u cilju unaprijeđenja sektora u cjelini.

Agendu događaja koji će biti održan u Multimedijalnoj sali Ministarstva kulture na Cetinju možete preuzeti ovdje.