Prezentacija programa Kreativna Evropa, na kojoj su govorili prof. mr Janko Ljumović, ministar kulture i mr Aleksandar Andrija Pejović, ministar evropskih poslova, održana je 13. januara 2017. godine u Ministarstvu kulture na Cetinju.

Ministar Ljumović je u svom obraćanju naveo: “Učešće Crne Gore u programima Evropske unije od izuzetnog je značaja, budući da obezbjeđuje integraciju crnogorske kulture u međunarodne razvojne tokove, kvallitetnu promociju i prezentaciju producenata i umjetnika. Kreativna Evropa u mnogome promoviše i kulturnu raznolikost i odraz je savremenog evropskog kulturnog identiteta. Crnogorski kulturni identitet u kontekstu evropskog kulturnog identiteta važno je jačati kroz programe, projekte i ideje koje će na taj način kulturu Crne Gore pozicionirati u evropskom prostotu kulture. Članstvo u ovim programima strateško je opredjeljenje Ministarstva kulture. Tu strategiju je potrebno afirmisati kroz različite aspekte kulturne politike kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, i u svim poljima kulture, javnom, privatnom i nezavisnom sektoru. Konačno, učešće u programima Evropske unije sastavni je dio evropskih integracija za koje je i kultura jako važan segment.”

Govoreći na prezentaciji programa, ministar Pejović je istakao važnost međuinstitucionalne saradnje u procesu integracije i korištenja fondova, kao i umrežavanja u okviru evropskog kulturnog prostora, zasnovanog na raznolikosti u oblastima jezika, stvaralaštva i kulturne baštine. Naglasio je da je, na osnovu iskustava stečenih u prethodnoj finansijskoj perspektivi, u predstojećem periodu potrebno pronaći model učešća u ovom programu Unije koji će omogućiti ne samo uspješnije korištenje dostupnih fondova nego i svjesno promišljanje onih kulturnih tekovina koje Crna Gora želi i namjerava unijeti u Evropsku uniju. Naglasio je da je učešće u ovom programu prilika je da crnogorske ustanove kulture, nacionalne i lokalne, nevladine i druge organizacije kulture, ostvare finansijsku podršku Evropske unije za realizaciju međunarodnih projekata kulturne saradnje.

Na događaju su prezentovani i primjeri uspješnih projekata koji su do sada ostvarili neki vid podrške na konkursima programa Kreativna Evropa. Jelena Mišeljić, producentkinja KotorArt - Kotorskog festivala pozorišta za djecu, predstavila je izdanje Festivala iz 2013. godine za koji je ostvarena podrška Evropske unije u okviru programa Kultura 2007-2013. Vuk Perović, umjetnički direktor NVO Crnogorski filmski festival predstavio je šest filmova za čiju je distribuciju ova organizacija dobila fondove EU, ističući važnost saradnje i umrežavanja sa srodnim organizacijama na evropskom nivou.

Savjetnici u Ministarstvu kulture i predstavnici Deska za Kreativnu Evropu Ilija Subotić i Milena Ražnatović upoznali su prisutne s prioritetima potprograma Kultura i MEDIA, pozivajući ih da se o svim aktuelnostima o Programu mogu informisati putem nedavno uspostavljenog veb sajta www.kreativnaevropa.me 

Ovaj događaj je organizovalo Ministarstvo kulture u saradni sa Ministarstvom evropskih poslova, a bio je namijenjen predstavnicima crnogorskog kulturnog sektora.