Info dan posvećen EU programu Kreativna Evropa, na kojem su učestvovali predstavnici Ministarstva kulture i Deska za Kreativnu Evropu: Ilija Subotić, Milena Ražnatović i Jelena Žarić, održan je 17. jula 2017. godine u Centru za kulturu Petnjica.

Na događaju koji je prvi put organizovan u ovoj Opštini bilo je riječi o potprogramima MEDIA i Kultura, s posebnim akcentom na Projekte saradnje, čije se objavljivanje očekuje krajem sepetmbra tekuće godine. 

Predstavljen je i EU program Evropa za građane, dok su učesnici takođe upoznati s mogućnostima pripreme projekata za obilježavanje Evropske godine kulturne baštine (2018), za koje je predviđena posebna mjera u okviru konkursa za Projekte saradnje, kao i učestvovanja u manifestaciji Dani evropske baštine, koja se pod pokroviteljstvom Savjeta Evrope i Evropske komisije organizuje u septembru.

Na Info danu su učestvovali predstavnici opština Petnjica, Berane i Bijelo Polje, lokalnih institucija kulture i organizacija civilnog sektora.