U Pres sali Crnogorskog narodnog pozorišta u Podgorici 28. januara 2015. godine održan je info dan “EU program Kreativna Evropa 2014-2020 - pregled otvorenih konkursa”, u organizaciji Ministarstva kulture i Deska za Kreativnu Evropu Crne Gore.