Info dan o programu Evropske unije za podršku kulturi, umjetnosti i audiovizuelnom sektoru, održan je 17. novembra 2015. godine u Nikšiću, u organizaciji Ministarstva kulture i Deska za Kreativnu Evropu, u okviru Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću. Predstavnicima lokalne samouprave, institucija i organizacija kulture, predstavljeni su aktuelni konkursi potprograma Kultura i MEDIA.

U Pres sali Crnogorskog narodnog pozorišta u Podgorici 28. januara 2015. godine održan je info dan “EU program Kreativna Evropa 2014-2020 - pregled otvorenih konkursa”, u organizaciji Ministarstva kulture i Deska za Kreativnu Evropu Crne Gore.