Info dan posvećen EU programu Kreativna Evropa, na kojem su učestvovali predstavnici Ministarstva kulture i Deska za Kreativnu Evropu: Ilija Subotić, Milena Ražnatović i Jelena Žarić, održan je 17. jula 2017. godine u Centru za kulturu Petnjica.

Ministarstvo kulture i Desk za Kreativnu Evropu organizuju Info dan posvećen EU programu Kreativna Evropa, u ponedjeljak 17. jula u Centru za kulturu Petnjica, s početkom u 12:00h.

Ministarstvo kulture i Desk za Kreativnu Evropu organizovali su 28. septembra 2017. godine na Cetinju Info dan posvećen konkursu za Evropske projekte saradnje.

U okviru potprograma Kultura, objavljen je konkurs za sufinansiranje projekata književnog prevodilaštva za 2017. godinu.

Kroz ovaj konkurs, Evropska unija podržava projekte književnog prevodilaštva u cilju povećanja obima prevođenja i veće dostupnosti prevoda visokokvalitetne evropske književnosti na evropskom i svjetskom tržištu. Shodno tome, osnovni ciljevi programa su sljedeći:

Prezentacija programa Kreativna Evropa, na kojoj su govorili prof. mr Janko Ljumović, ministar kulture i mr Aleksandar Andrija Pejović, ministar evropskih poslova, održana je 13. januara 2017. godine u Ministarstvu kulture na Cetinju.