U okviru Programa Kreativna Evropa, odnosno projekta I-Portunus objavljena su dva poziva za podršku mobilnosti umjetnika, stvaralaca i kulturnih profesionalca. Poziv je namijenjen akterima koji djeluju u oblasti muzike i književnog prevođenja, dok oni koji su prethodno podržani u okviru   projekta I – Portunus nemaju pravo učešća. 

Povodom situacije sa koronavirusom, Evropska komisija upućuje korisnike svih njenih programa na izmjene i dalje korake.

Automatska podrške ima za cilj da podstakne i podrži šire, transnacionalne distribucije novih evropskih filmova kroz obezbjeđivanje finansijske podrške distributerima i prodajnim zastupnicima na osnovu rezultata koje su postigli na tržištu u protekloj godini, kako bi ta finansijska sredstva utrošili u reinvestiranje u nove nenacionalne evropske filmove.

Ovogodišnje 70. izdanje Internacionalnog filmskog festivala – Berlinale 2020 počelo je 20. februara i trajaće do 1. marta. Program Creative Europe MEDIA ponovno će se predstaviti na festivalu sa novim naslovima filmova koje podržava, a organizovaće i okrugle stolove, panel diskusije sa profesionalcima iz audio-vizuelne industrije.

U okviru Konkursa za razvoj pojedinačnih projekata – audiovizuelnog sadržaja, potprogram MEDIA programa Kreativna Evropa otvorio je poziv za podnošenje prijava.