Ministarstvo kulture i Desk za Kreativnu Evropu organizovali su Info dan posvećen programu Kreativna Evropa, s posebnim akcentom na prioritete i ciljeve ovog fonda Evropske unije kojim se podržava sektor kulture, umjetnosti i audiovizuelne djelatnosti. 

Na Info danu, koji je održan u EU Info centru u Podgorici, predstavljen je poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru konkursa za izgradnju kapaciteta i jačanje saradnje u kulturnom i kreativnom sektoru u zemljama Zapadnog Balkana, koji je trenutno u toku. Bilo je riječi o uslovima i načinima na koje se crnogorske institucije i organizacije koje se bave kulturnom i kreativnom djelatnošću mogu prijaviti. Naglašeno je da je poziv namijenjen institucijama i organizacijama koje su kao pravna lica aktivne u kulturnom i kreativnom sektoru, te da fizička lica nemaju pravo učešća. Predloženi projekti moraju biti u skladu sa osnovnim prioritetima konkursa:

- pospješivanje kulturne prekogranične saradnje između zemalja Zapadnog Balkana i članica Evropske unije;

- jačanje konkurencije u kulturnom i kreativnom sektoru u regionu.

 

Rok za dostavljanje prijedloga je 17. mart 2020. godine u 17 časova, a svi zainteresovani više informacija mogu pronaći na sajtu Deska za Kreativnu Evropu www.kreativnaevropa.me