U okviru Programa Kreativna Evropa, odnosno projekta I-Portunus objavljena su dva poziva za podršku mobilnosti umjetnika, stvaralaca i kulturnih profesionalca. Poziv je namijenjen akterima koji djeluju u oblasti muzike i književnog prevođenja, dok oni koji su prethodno podržani u okviru   projekta I – Portunus nemaju pravo učešća. 

Poziv za I – Portunus književno prevođenje je otvoren za sve književne prevodioce (pojedince ili grupe), starije od 18 godina koji su aktivni u oblasti književnosti, svih obrazovnih kvalifikacija i bez obzira na iskustvo. Poziv I – Portunus za muziku je otvoren za kompozitore, muzičare i pjevače, poželjno u žanrovima klasične muzike, džeza i tradicionalne muzike (pojedinci ili grupe do 5 ljudi), starije od 18 godina, svih obrazovnih kvalifikacija i nivoa iskustva, koji su rezidenti neke od zemalja učesnica u programu Kreativna Evropa. 

Osnovne teme na koje bi projekat mobilnosti trebalo da bude orijentisan su sljedeće:

- Međunarodna saradnja;
- Rezidencije orijentisane na proizvode;
- Profesionalni razvoj: na primjer, učešće na sastancima, radionicama i drugim vrstama obuke van formalnog obrazovanja.

Maksimalni iznos granta za oba poziva je 3.000,00 eura / po osobi. Trajanje mobilnosti za oba poziva mora biti između sedam i šezdeset dana i mora se održati prije 30. novembra 2021. godine.

Aplikacije za oba poziva se podnose isključivo elektronskim putem, najkasnije do 28. februara 2021. godine do 18:00 časova (CET).

Zainteresovani aplikanti treba da pošalju sledeće informacije, na engleskom jeziku : 
- Lični podaci;
- Obrazovanje;
- Radno iskustvo;
- Podatke o planiranom programu mobilnosti (datum, odredište, prevozno sredstvo);
- Informacije o projektu (opis, potreba za mobilnošću, priprema, uticaj);
- Povratne informacije o procesu prijave.

Dodatno, zainteresovani aplikanti treba da dostave sljedeću dokumentaciju:
- CV na jednoj stranici (najviše 10 MB);
- Portfolio (maksimalno 10 stranica, do 10 MB);
- Relevantna dokumentacija koja se odnosi na plan mobilnosti, na primjer: pozivno pismo, potvrde sastanka, ugovori o koprodukciji, ugovori sa izdavačima itd. (maksimalno 5 stranica, najviše 10 MB);

- Potpisana Deklaracija o časti kojom se potvrđuje da ispunjavanje uslova konkursa (najviše 10 MB).

Detaljne informacije o konkursu i načinima apliciranja možete pronaći na sajtu projekta I-Portunus, ili se obratiti Desku za Kreativnu Evropu na email adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .