Info dan programa Kreativna Evropa održan je u EU Info centru u Podgorici u organizaciji Ministarstva kulture i Deska za Kreativnu Evropu.

Na događaju je bilo riječi o najznačajnijem programu kojim Evropska unija pruža podršku kulturnom i kreativnom sektoru, kao i o konkursima koji će biti objavljeni do kraja finansijske perspektive 2014-2020.

Dodatno, na Info danu su predstavljeni projekti Muzičkog centra Crne Gore Music Up Close Network i Euro Strings, kao primjeri uspješnog korišćenja fonda Kreativna Evropa i partnerstva sa referentnim evropskim muzičkim institucijama.

 

Posebna pažnja posvećena je prezentaciji konkursa za projekte saradnje kojio je namijenjen institucijama i organizacijama koje su kao pravna lica aktivne u kulturnom i kreativnom sektoru, a fizička lica nemaju pravo učešća. Info danu su prisustvovali predstavnici institucija kulture, lokalnih samouprava i nevladinih organizacija koji su iskazali veliko interesovanje za učešće u programu.

Na događaju je naglašeno da predloženi projekti moraju biti u skladu sa osnovnim prioritetima konkursa, a mogu biti prijavljeni u okviru dvije kategorije:

- manji projekti saradnje (traženi iznos granta nije veći od 200.000 eura, što predstavlja 60% prihvatljivog budžeta; projekat podrazumijeva glavnog partnera i dva projektna partnera);

- veći projekti saradnje (traženi iznos granta nije veći od 2.000.000 eura, što je 50% ukupnog budžeta; projekat podrazumijeva glavnog partnera i pet projektnih partnera).

Više informacija o konkursu koji je otvoren do 27.11.2019. godine u 17 časova možete pronaći na ovom linku.