Info dan programa Kreativna Evropa biće održan u petak 1. novembra u EU info centru u Podgorici, s početkom u 11 časova.

Ministarstvo kulture informiše da je Evropska agencija za kulturu, obrazovanje i audiovizuelnu djelatnost (EACEA) objavila konkurs za projekte saradnje u okviru programa Kreativna Evropa, potprogram Kultura.

Poziv je namijenjen institucijama i organizacijama koje su aktivne u kulturnom i kreativnom sektoru i osnovane u nekoj od zemalja učesnica u Programu. Fizička lica ne mogu učestvovati na ovom konkursu. Predloženi projekti moraju biti u skladu sa osnovnim prioritetima konkursa:

- promocija transnacionalne mobilnosti umjetnika i profesionalaca u cilju omogućavanja saradnje na međunarodnom nivou;

- podrška razvoju publike kako bi se povećalo interesovanje i olakšao pristup evropskim kulturnim i umjetničkim djelima i materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini, s posebnim akcentom na djecu, mlade ljude, osobe sa smetnjama u razvoju i manje zastupljene grupe;

- izgradnja kapaciteta kroz inovativne pristupe stvaralaštvu i razvoju novih modela upravljanja i marketinga u oblasti kulture;

- pospješivanje interkulturnog dijaloga, promocija zajedničkih EU vrijednosti, razumijevanja i poštovanja ostalih kultura, uz podršku socijalnoj inkluziji migranata i izbjeglica;

- nastavak promocije vrijednosti Evropske godine kulturne baštine kroz podizanje svijesti o zajedničkoj istoriji i pripadnosti evropskoj zajednici.

Konkurs je otvoren za neprofitne projekte koji traju najviše 48 mjeseci, a prijave se vrše za jednu od dvije kategorije:

- manji projekti saradnje (traženi iznos granta nije veći od 200.000 eura, što predstavlja 60% prihvatljivog budžeta; projekat podrazumijeva glavnog partnera i dva projektna partnera);

- veći projekti saradnje (traženi iznos granta nije veći od 2.000.000 eura, što je 50% ukupnog budžeta; projekat podrazumijeva glavnog partnera i pet projektnih partnera).

Rok za dostavljanje prijedloga je 27.11.2019. godine u 17 časova.

Više informacija o konkursu možete pronaći u pozivu i vodiču za evropske projekte saradnje.

Za sve nedoumice i pomoć pri dostavljanju prijedloga projekata možete kontaktirati crnogorski Desk za Kreativnu Evropu u Ministarstvu kulture na email adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Ministarstvo kulture i Desk za Kreativnu Evropu organizuju Info dan programa Kreativna Evropa, koji će biti održan u EU Info centru u Podgorici, u srijedu, 14. novembra sa početkom u 11 časova.

Ministarstvo kulture informiše da je Evropska agencija za kulturu, obrazovanje i audiovizuelnu djelatnost (EACEA) objavila konkurs za projekte saradnje u okviru programa Kreativna Evropa, potprogram Kultura.

Crnogorski Desk za Kreativnu Evropu poziva sve dosadašnje i buduće korisnike Potprograma MEDIA da do 8. marta ispune upitnik i podijele svoje mišljenje o budućnosti programa nakon 2020. godine. Popunjavanjem upitnika učestvujete u kreiranju budućnosti audiovizuelnog sektora u Evropi.