U okviru potprograma Kultura, objavljen je konkurs za sufinansiranje projekata književnog prevodilaštva za 2017. godinu.

Kroz ovaj konkurs, Evropska unija podržava projekte književnog prevodilaštva u cilju povećanja obima prevođenja i veće dostupnosti prevoda visokokvalitetne evropske književnosti na evropskom i svjetskom tržištu. Shodno tome, osnovni ciljevi programa su sljedeći:

Prezentacija programa Kreativna Evropa, na kojoj su govorili prof. mr Janko Ljumović, ministar kulture i mr Aleksandar Andrija Pejović, ministar evropskih poslova, održana je 13. januara 2017. godine u Ministarstvu kulture na Cetinju.

Ministarstvo kulture u saradnji s Ministarstvom evropskih poslova organizuje prezentaciju programa Kreativna Evropa u petak, 13. januara 2017. godine sa početkom u 14 časova. 

Desk za Kreativnu Evropu Ministarstva kulture, u saradnji sa Opštinom Kotor, održao je 8. aprila 2015. godine Info dan posvećen programu Evropske unije Kreativna Evropa 2014-2020, u Palati Bizanti u Kotoru.

Desk za Kreativnu Evropu Crne Gore organizovao je 20. i 21. jula u opštinama Pljevlja i Rožaje info dan programa Kreativna Evropa, čiji je koordinator u Crnoj Gori Ministarstvo kulture.

Predstavljeni su aktuelni pozivi za dostavljanje projekata u potprogramima Kultura i MEDIA, te konkurs za podršku evropskih platformi koji će biti otvoren naredne godine.