Ministarstvo kulture i Desk za Kreativnu Evropu ogranizovali su 4. novembra 2015. u Beranama Info dan „Program EU - Kreativna Evropa”.

Ilija Subotić, savjetnik za audiovizuelne djelatnosti u Ministarstvu, predstavio je potprogram MEDIA, u kojem Crna Gora, na osnovu Sporazuma s Evropskom unijom, učestvuje od ove godine, u cilju daljeg razvoja domaćeg kinematografskog sektora. 

Info dan o programu Evropske unije za podršku kulturi, umjetnosti i audiovizuelnom sektoru, održan je 17. novembra 2015. godine u Nikšiću, u organizaciji Ministarstva kulture i Deska za Kreativnu Evropu, u okviru Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću. Predstavnicima lokalne samouprave, institucija i organizacija kulture, predstavljeni su aktuelni konkursi potprograma Kultura i MEDIA.

U Pres sali Crnogorskog narodnog pozorišta u Podgorici 28. januara 2015. godine održan je info dan “EU program Kreativna Evropa 2014-2020 - pregled otvorenih konkursa”, u organizaciji Ministarstva kulture i Deska za Kreativnu Evropu Crne Gore.